15. júla 2019

odstávka elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že dňa 17.07.2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie v určitej časti dediny.  Podrobný rozpis viď v prílohe.
4. júla 2019

Výzva na predloženie ponuky stavba Tomášikovo

Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a […]
3. júla 2019

postrek komárov

Oznamujeme obyvateľom obce, že 4. júla 2019 (vo štvrtok) po 20.00 hodine bude prebiehať v obci Tomášikovo postrek komárov. Postrek proti komárom nie je škodlivý na ľudský organizmus, avšak žiadame […]
3. júla 2019

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. […]
2. júla 2019

XX. OBECNÝ DEŇ TOMÁŠIKOVO

26. júna 2019

Deň pre Dunaj

Miestna samospráva pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa pozýva obyvateľov na čistenie brehu Malého Dunaja. Stretneme sa 29.júna o 8:00 pri kolovom mlyne v Tomášikove.
24. júna 2019

Letná vzdelávacia ponuka

Kohútová Otília oznamuje záujemcom, že cez letné prázdniny otvára individuálne aj miniskupinové (max. 3 osoby) kurzy angličtiny pre žiakov aj pre dospelých. Bližšie informácie získate na tel.č. 0908/038576  
20. júna 2019

zber elektroodpadu

Dňa 21.6.2019 (piatok) a 24.6.2019 (pondelok) budú zbierať zamestnanci obecného úradu elekroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, práčky, výpočtovú techniku…). Prosíme obyvateľov aby elektoodpad vyložili pred rodinné domy, alebo nahlásili na obecnom […]
19. júna 2019

pet fľaše

Dňa 20.06.2019 (vo štvrtok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.
14. júna 2019

stránkové hodiny

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 17.06.2019 (pondelok)na obecnom úrade nebudú stránkové hodiny.
14. júna 2019

zber biologicky rozložiteľného odpadu

Oznamujeme občanom, že biologicky rozložiteľný odpad (konáre, trávu, burinu, atď.) zamestnanci obecného úradu budúci týždeň budú zbierať v utorok (18.6.2019). Prosíme občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad vyložili pred rodinné dom.