Miestna samospráva srdečne pozýva obyvateľov na tradičné stavenie mája, ktoré sa uskutoční dňa

30.4.2018 o 17:00 na Námestí 1. mája.

O dobrej hudbe stará RH DUO občerstvenie zabezpečia organizátori.