Registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Galanta v zmysle zákona § 8 ods. 3 písm. al) a §16 ods. 1 Zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upozorňuje chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej. RVPS Galanta ďalej upozorňuje na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz na súkromnú domácu spotrebu najmenej jeden pracovný deň vopred na RVPS Galanta telefonicky (tel. č.: 031/780 2011,12) alebo elektronicky (ZdravieZvierat.GA@svps.sk).