Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

Obecný úrad oznamuje občanom na základe oznámenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. , že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 30. marca 2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod bude prerušená dodávka elektriny. Zoznam ulíc nájdete v prílohe tu.