Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vážení občania dostali sme nasledovnú informáciu.

Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

Bezplatná prezentácia platí aj pre rôzne remeselné výrobky, ktorí si môžu vytvoriť vlastnú web stránku.