Slovenská pošta Tomášikovosl-posta-logo
925 04 Tomášikovo č. 311
Tel.: 031/ 78 55 195

Otváracie hodiny:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:8,00 – 13,0014,00 – 14,30
streda:8,00 – 13,0014,00 – 17,00