31. marca 2016
tallos-info

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM v Tomášikove

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM v Tomášikove
19. januára 2016
tallos-info

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2016 Dokumenty a výkresy: Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2016 UPN-Tomasikovo ZaD 12016 Vykres 1 UPN-Tomasikovo ZaD […]
14. decembra 2015
tallos-info

Oznámenie

Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
16. novembra 2015
tallos-info

Oznámenie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
27. októbra 2015
tallos-info

Strom roka 2015

  V ankete Strom roka 2015 sa umiestnil náš dub letný na druhom mieste /3 036 hlasov/. Víťazom ankety Strom roka 2015 sa stala hruška ružová z Bošáce, ktorá získala […]
6. októbra 2015
tallos-info

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na odborné stretnutie, ktoré sa koná 15. októbra 2015 o 18:00 hodine v miestnom kultúrnom dome. Ďalšie informácie tu.
6. októbra 2015
tallos-info

Dotazník pre verejnosť

Dotazník pre verejnosť v rámci spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda Milí spoluobčania! Tento dotazník bol vytvorený na základe skutočnosti, že […]
18. novembra 2014
tallos-info

Oznámenie – Komunálne voľby 2014

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb – Komunálne voľby 2014
26. septembra 2014
tallos-info

Oznámenie

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Tomášikovo a pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tomášikove
10. septembra 2014
tallos-info

Oznámenie

Obecné zastupiteľstvo v Tomášikove podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 27.8.2014 č. 231-OZ/2014/2 určilo, že Obecné zastupiteľstvo […]
14. mája 2014
tallos-info

Oznámenie

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tomášikovo č. 2/2014 A. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti ÚPN obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2014