7. októbra 2016
tallos-info

Oznámenie

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce
3. októbra 2016
tallos-info

Rozhodnutie – Okresný úrad Galanta

Rozhodnutie-Okresný úrad Galanta
19. augusta 2016
tallos-info

Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2016

Dokumentácia – Územný  plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnyk č. 1/2016: Písomné stanovisko obstarávateľa strategického dokumentu – ÚPN obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2016 Oznámenie o strategickom […]
4. augusta 2016
tallos-info

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
4. júla 2016
falunap2016

Pozvánka – XVII. Obecný deň Tomášikovo

Program obecného dňa: 9. júla 2016 11:00 Svätá omša 16:00  Slávnostné zahájenie 16:10  Vystúpenie miestnych talentov 17:00 Ferenc Valaskó – hudobné vystúpenie 18:00 Trial show – Ján Kočiš, majster sveta […]
1. júla 2016
tallos-info

Oznámenie

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16. júna 2016
tallos-info

Dni obce – Tallósi Falunap 2016

31. marca 2016
tallos-info

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM v Tomášikove

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM v Tomášikove
19. januára 2016
tallos-info

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2016 Dokumenty a výkresy: Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2016 UPN-Tomasikovo ZaD 12016 Vykres 1 UPN-Tomasikovo ZaD […]
14. decembra 2015
tallos-info

Oznámenie

Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
16. novembra 2015
tallos-info

Oznámenie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky