3. augusta 2019

5. Farmárske trhy na nádvorí kaštieľa Esterházyovcov

Oznamujeme záujemcom, že dňa 17.08.2019 (v sobotu) od 08:00 do 14:00 hod. sa uskutočnia 5. Farmárske trhy na nádvorí kaštieľa Esterházyovcov. Každého srdečne vítajú!
31. júla 2019

Vlastivedné múzeum v Galante

Riaditeľstvo Vlastivedného múzea v Galante Vás pozýva 8.-10-08.2019 na panelovú výstavu pri príležitosti XXXV. ročníka Galantských trhov. Budú Vás čakať tradičné ľudové hry na nádvorí, tvorivé macíkové dielne, remeselníci z okolia […]
15. júla 2019

odstávka elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že dňa 17.07.2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie v určitej časti dediny.  Podrobný rozpis viď v prílohe.
4. júla 2019

Výzva na predloženie ponuky stavba Tomášikovo

Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a […]
3. júla 2019

postrek komárov

Oznamujeme obyvateľom obce, že 4. júla 2019 (vo štvrtok) po 20.00 hodine bude prebiehať v obci Tomášikovo postrek komárov. Postrek proti komárom nie je škodlivý na ľudský organizmus, avšak žiadame […]
3. júla 2019

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. […]
2. júla 2019

XX. OBECNÝ DEŇ TOMÁŠIKOVO

26. júna 2019

Deň pre Dunaj

Miestna samospráva pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa pozýva obyvateľov na čistenie brehu Malého Dunaja. Stretneme sa 29.júna o 8:00 pri kolovom mlyne v Tomášikove.
24. júna 2019

Letná vzdelávacia ponuka

Kohútová Otília oznamuje záujemcom, že cez letné prázdniny otvára individuálne aj miniskupinové (max. 3 osoby) kurzy angličtiny pre žiakov aj pre dospelých. Bližšie informácie získate na tel.č. 0908/038576  
20. júna 2019

zber elektroodpadu

Dňa 21.6.2019 (piatok) a 24.6.2019 (pondelok) budú zbierať zamestnanci obecného úradu elekroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, práčky, výpočtovú techniku…). Prosíme obyvateľov aby elektoodpad vyložili pred rodinné domy, alebo nahlásili na obecnom […]
19. júna 2019

pet fľaše

Dňa 20.06.2019 (vo štvrtok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.