27. októbra 2015

Strom roka 2015

  V ankete Strom roka 2015 sa umiestnil náš dub letný na druhom mieste /3 036 hlasov/. Víťazom ankety Strom roka 2015 sa stala hruška ružová z Bošáce, ktorá získala […]
6. októbra 2015

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na odborné stretnutie, ktoré sa koná 15. októbra 2015 o 18:00 hodine v miestnom kultúrnom dome. Ďalšie informácie tu.
6. októbra 2015

Dotazník pre verejnosť

Dotazník pre verejnosť v rámci spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda Milí spoluobčania! Tento dotazník bol vytvorený na základe skutočnosti, že […]
18. novembra 2014

Oznámenie – Komunálne voľby 2014

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb – Komunálne voľby 2014
26. septembra 2014

Oznámenie

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Tomášikovo a pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tomášikove
10. septembra 2014

Oznámenie

Obecné zastupiteľstvo v Tomášikove podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 27.8.2014 č. 231-OZ/2014/2 určilo, že Obecné zastupiteľstvo […]
14. mája 2014

Oznámenie

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tomášikovo č. 2/2014 A. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti ÚPN obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2014
21. februára 2014
park

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – Oznámenie o vydaní rozhodnutia (park)
23. januára 2014
gagyor-jozsef

Ocenenie pre Józsefa Gágyora

13. januára 2014

Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č.1/2014

Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č.1/2014 Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č.1/2014 – Výkresy