Materská škola

Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarskýmsuli_logo

Hlavná č. 4-5.
92504 Tomášikovo
Tel./fax : +421/ (0)31/ 70 20 206
Mob.: +421/ 915/ 773 826
zstomasikovo@centrum.sk
Web: www. tomasikovozs.edupage.org

Riaditeľka: Mgr. Anita Horváth 
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Kristína Nágelová