Kohútová Otília oznamuje záujemcom, že sa otvára kurz angličtiny pre začiatočníkov a pre stredne pokročilých. Forma výučby: skupinová výučba (max. 6 účastníkov v skupine). Začiatok kurzu: 18. január 2019. Deň výučby: každý piatok, poobedňajšie hodiny. Prihlásiť sa môžete (alebo bližšie informácie získate) na tel. č. : 0908 038 576.