Rímskokatolická cirkev farnosť Tomášikovotemplom
925 04 Tomášikovo č. 320
Tel./Fax.: +421/ (0)31/ 78 55 113
Farár: Vdp. Sándor Tóth

Poriadok bohoslužieb:
Všedné dni: Vozokany – 17:00, Tomášikovo – 18:00
Nedeľné bohoslužby: Vozokany – 9:00, Tomášikovo – 11:00