Projekty

1. januára 2019

Projekty 2019

1. januára 2018

Projekty 2018

1. januára 2017

Projekty 2017

1. januára 2016

Projekty 2016

1. januára 2015

Projekty 2015

2. novembra 2014

Projekty 2014

2. novembra 2014

Projekty 2013

2. novembra 2014

Projekty 2012

1. januára 2011

Projtekty 2011

Podpora sociálnej inklúzie v obci Tomášikovo Obec Tomášikovo sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Galanta. Obec Tomášikovo s rozlohou 2 114 ha leží v Podunajskej nížine na nive riečky Čierna voda. Obec ku dnešnému […]