Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 10.05.2018 o 10:00 do odvolania.

SKMBT_C20318051412150

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante dňa 17.5.2018 odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.