logoNadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila aj v tomto roku grantový program s názvom „Bezpečne na cestách„. Medzi úspešných uhádzačov patrí aj naša škôlka. 

Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou grantového programu, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát vyhlásila v roku 2012. Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol s veľkým záujmom verejnosti. Od svojho vzniku umožnil kvalitnejšie prepojiť teóriu a prax prostredníctvom kreatívnych aktivít a interaktívnych hier s dopravnou tematikou či realizáciou viacerých detských dopravných ihrísk vybudovaných v rámci podporených projektov po celom Slovensku.

Ciele grantového programu:

 • Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska
 • Podporiť záujem detí o dopravnú výchovu
 • Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
 • Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu
 • Zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy

Náš projekt s názvom „Na kolesách hravo a bezpečne“ získal finančnú podporu v hodnote 2990 EUR. Podstatou projektu je, aby deti nadobudli základné vedomosti o cestnej premávke, aby si osvojili správanie nevyhnutné pre bezpečný pohyb po komunikáciách pre chodcov a cyklistov. Spoznávať a rešpektovať pravidlá cestnej premávky v roli chodca, spolujazdca, cyklistu, korčuliara i potencionálneho vodiča motorového vozidla.

Realizácia a organizačné zabezpečenie projektu:

 1. Prezentácia projektu a jeho propagácia.
 2. Terénne práce na dopravnom ihrisku – zameranie dopravného ihriska, výkopové práce, začistenie, štrkové lôžko, položenie a viazanie sieťoviny, betónovanie, natieranie stredových čiar, prechody pre chodcov.
 3. Zakúpenie bicyklov, kolobežiek, odrážadiel, prilby
 4. Realizácia natierania betónovej plochy svojpomocne za účasti rodičov detí MŠ.
 5. Súťaže – hravo a bezpečne na cestách  – hravé dopravné aktivity
 6. Metodický deň pre deti okolitých materských škôl
 7. Jazdíme opatrne a bezpečne – akcia v spolupráci s PZ Trstice
 8. Závarečné hodnotenie projektu.

Plán projektu:

 • Prezentácia a propagácia projektu (apríl 2017)
 • Vybudovanie dopravného ihriska (máj 2017)
 • Aktivity – súťaže, metodický deň (jún-september 2017)
 • Hodnotenie projektu (október 2017)